STATYSTYKI
Statystyki podstawowe
Są to główne statystyki twojej postaci. Po osiągnięciu nowego poziomu wybierzesz statystyki, które rozwiniesz.
Siła: Określa poziom umiejętności walki bronią wymagającą siły, liczbę niesionych przedmiotów, rodzaje podnoszonych przedmiotów, odległość, na jaką postać może rzucać przedmiotami. Wpływa korzystnie na umiejętności zbrojnego. Lepszy rynsztunek często wymaga większej siły.
Zwinność: Określa poziom umiejętności walki bronią wymagającą zwinności, wpływa na zdolność obrony i poprawia umiejętności strzelca wyborowego oraz łotrzyka. Lepszy rynsztunek często wymaga większej zwinności.
Inteligencja: Korzystnie wpływa na umiejętności związane z magią żywiołów i czarną magią. Lepszy rynsztunek często wymaga większej inteligencji.
Kondycja: Określa poziom witalności postaci oraz maksymalną liczbę punktów akcji, które możesz zgromadzić w trakcie walki.
Prędkość: Wpływa na prędkość ruchu postaci, poziom inicjatywy w trakcie walki i liczbę nowych punktów akcji uzyskiwanych co turę.
Spostrzegawczość: Wpływa na szanse na trafienie krytyczne, inicjatywę, początkową liczbę punktów akcji w walce, zdolność wykrywania pułapek i ukrytych przedmiotów oraz celność w przypadku strzelania z dużej odległości.
Statystyki rozszerzone
Te statystyki uzależnione są od podstawowych statystyk postaci. Na ich wartość wpływać mogą umiejętności, zdolności i talenty, a także postawy, efekty i elementy wyposażenia.
Wzrok: Wpływa na zasięg broni, co jest ważne głównie dla łuczników. Lepszy wzrok zwiększa zasięg ataku oraz celność.
Słuch: Określa, jak szybko twoja postać dostrzeże wrogów na minimapie.
Ruch: Określa odległość, jaką twoja postać pokona za sprawą jednego punktu akcji.
Inicjatywa: Określa, kiedy nastąpi twoja kolej w każdej turze walki.
Punkty doświadczenia

Notice: Undefined variable: charactersheet_stats_3_intro in /home/divinityj/sd/guide/www/character_stats.php on line 51
To całkowita liczba punktów doświadczenia (PD) uzyskanych przez twoją postać. Doświadczenie:
Kolejny poziom: Określa liczbę punktów doświadczenia koniecznych do osiągnięcia kolejnego poziomu.
Współczynniki
Współczynniki określają, jak twoja postać radzi sobie w walce i kontaktach z innymi bohaterami. Na ich wartość wpływać mogą umiejętności, zdolności i talenty, a także postawy, efekty i elementy wyposażenia.
Obrażenia: Ilość obrażeń zadawanych wrogom przez twoją postać.
Pancerz: Ilość obrażeń pochłanianych przez pancerz, gdy twoja postać zostaje zaatakowana. Nie pochłania obrażeń magicznych.
Blokowanie: Prawdopodobieństwo zablokowania ataku w walce w zwarciu lub na odległość. Blokowanie jest możliwe tylko jeśli bohater używa tarczy. Nie można blokować ataków magicznych.
Trafienie krytyczne: Prawdopodobieństwo zadania przez twoją postać obrażeń od trafień krytycznych.
Atak: Prawdopodobieństwo trafienia w przeciwnika.
Obrona: Wartość ta określa, jak trudno będzie twoim wrogom trafić cię w walce w zwarciu bądź na odległość.
Witalność: Ilość obrażeń, jakie można zadać twojej postaci. Jeśli wartość spadnie do zera, twoja postać zginie i trzeba ją będzie wskrzesić, aby kontynuować grę.
Punkty akcji: Określają, ile czynności możesz wykonać w ciągu jednej tury walki. Na początku walki twoja postać ma określoną liczbę punktów akcji (PA). Gdy nadejdzie jej kolej, otrzymasz określoną liczbę PA na turę, które możesz wykorzystać w różny sposób – na przykład wykonując ruch albo atak. Gdy skończysz turę, ale nie wykorzystasz wszystkich punktów akcji, zostaną one dodane w kolejnej turze, jednak ich liczba nie może przekroczyć maksymalnego poziomu.
Reputacja: Określa początkową reakcję innych bohaterów na twoją drużynę. Im wyższa wartość, tym większe uznanie będzie miała. Im niższa wartość, tym gorsza będzie wasza opinia wśród mieszkańców Rivellonu. Reputacja to współczynnik, który dotyczy całej drużyny. Jej wartość się zmienia, kiedy podejmujecie decyzje korzystnie lub niekorzystnie wpływające na bohaterów niezależnych.
Statystyki i odporności związane z żywiołami
W Destiny: Original Sin istnieje sześć rodzajów obrażeń magicznych: od ognia, wody (lodu), ziemi, powietrza (elektryczności), tenebrium i trucizny. Każda postać ma na nie odporność wyrażoną w procentach. 0% odporności na ogień oznacza, że bohater otrzymuje pełną liczbę dowolnych obrażeń od ognia, a 100% oznacza, że bohater nie otrzymuje żadnych obrażeń. Wartość odporności nie może być ujemna, ale może przekroczyć 100%. Postać ze 150% odporności na ogień nie otrzyma obrażeń od ognia, lecz zostanie uleczona o 50% punktów zadanych obrażeń. Początkowa odporność wynosi 0%. Można ją zwiększyć, rzucając odpowiednie zaklęcia, wkładając magiczne elementy rynsztunku i pijąc mikstury.
Limit odporności zyskanej dzięki magicznym przedmiotom i talentom wynosi 100%. Aby go przekroczyć i móc się uzdrawiać za sprawą obrażeń od żywiołów, należy się zaopatrzyć w mikstury i zdobyć odpowiednie umiejętności.